Η τέχνη της αφίσας

O σωστός σχεδιασμός της αφίσας είναι από τα πιο δημιουργικά πεδία της γραφιστικής και μπορεί να περάσει το μήνυμα για το οποίο σχεδιάζεται με έναν μοναδικό τρόπο. Είναι επινόηση της στιγμής και δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Παρ’ όλα αυτά όμως μια καλή αφίσα πρέπει να είναι:
Ευανάγνωστη: Το κοινό μιας αφίσας δεν θέλει να διαβάσει αλλά να ρίξει μια ματιά. Επομένως το κλειδί για τη δημιουργία μιας καλής αφίσας είναι η απλότητα που επιτυγχάνεται με τη χρήση του απλού και καθημερινού λόγου, ευδιάκριτων και ευανάγνωστων στοιχείων χωρίς απώλειες ουσιαστικών
πληροφοριών.
Σωστά οργανωμένη: Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός, Να παρέχετε μια συνοπτική περίληψη για να προσανατολίσετε το θεατή και να υπάρχει μία δομή.
• Τίτλος
• Περιεχόμενο
• Πληροφορίες

Σύντομη: Μελέτες έχουν δείξει ότι μια αφίσα έχει μόνο 11 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού και να του μεταφέρει το μήνυμά της.

Επιλέξτε ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε, κρατήστε το σύντομο και άμεσο και χρησιμοποιείστε το σαν τίτλο για την αφίσα σας. Υπολογίστε το χώρο που έχετε στη διάθεσή σας και διανείμετε τα στοιχεία έτσι ώστε να υπάρχει μια αισθητική ισορροπία. Δημιουργήστε έντονες αντιθέσεις (αντιθέσεις ως προς τα χρώματα, τα σχήματα και τα μεγέθη των στοιχείων) και δώστε μεγαλύτερη βαρύτητα στον τίτλο. Χρησιμοποιείστε χρώματα και συνδυασμούς που δεν κουράζουν τα μάτια. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη με στόχο την άρτια προβολή του μηνύματος που φέρει.

 • poster-0001
 • poster-0002
 • poster-0003
 • poster-0004
 • poster-0005
 • poster-0006
 • poster-0007
 • poster-0008
 • poster-0009
 • poster-0010
 • poster-0011
 • poster-0012
 • poster-0013
 • poster-0014
 • poster-0015
 • poster-0016
 • poster-0017
 • poster-0018
 • poster-0019
 • poster-0020
 • poster-0021
 • poster-0022
 • poster-0023
 • poster-0024
 • poster-0025
 • poster-0026
 • poster-0027
 • poster-0028
 • poster-0029
 • poster-0030
 • poster-0031
 • poster-0032
 • poster-0033
 • poster-0034
 • poster-0035
 • poster-0036
 • poster-0037
 • poster-0038
 • poster-sugarspellspa